Logo psych.nl
Opleiding tot Psychiater (AIOS)

Organisatie

In het Erasmus MC worden AIOS opgeleid volgens het Landelijk Opleidingsplan 'De Psychiater' De opleiding duurt 4,5 jaar. Er zijn er jaarlijks 6 startplekken voor de opleiding tot psychiater. Tijdens de eerste helft van de opleiding kun je als AIOS professionele activiteiten (EPA’s) leren en uitvinden waar je specifieke interesses binnen de psychiatrie liggen.


AIOS werken het eerste jaar van hun opleiding op één van de klinieken van de afdeling Psychiatrie. Er is een kliniek voor ziekenhuis- en zwangerschapspsychiatrie inclusief moeder-baby unit, er is een kliniek voor ernstige depressie waar ook ECT gegeven wordt en er is een kliniek waar patiënten worden opgenomen bij een eerste psychotische of manische episode.


In het tweede jaar werk je op de polikliniek van de afdeling Psychiatrie en Kinder- en Jeugd psychiatrie (levensloopstage). Daarna volgt een stage in de consultatieve psychiatrie.


In de tweede helft van de opleiding kun je je als AIOS profileren op één of meerdere gebieden binnen de psychiatrie waar jouw interesse ligt. Er zijn mogelijkheden om aanvullende stages te doen in het Erasmus MC, bijvoorbeeld gericht op ziekenhuispsychiatrie, onderwijs en onderzoek maar ook bij onze partners of bij andere opleidingsinstellingen. Eén van deze stages is altijd een perifere crisisdienst stage.


Als AIOS volg je verschillende soorten onderwijs. Er is wekelijks op donderdagmiddag consortium onderwijs samen met alle AIOS in opleiding tot psychiater in regio Zuid West Nederland. Daarnaast is er op maandag en woensdag lokaal onderwijs in het Erasmus MC dat deels door de staf, deels door de AIOS zelf en ook deels door andere medische specialismen wordt verzorgd.


Als AIOS in het Erasmus MC participeer je ook het onderwijs aan studenten, coassistenten en verpleegkundigen. Je geeft je opleiding vorm vanuit je individuele opleidingsplan en wordt daarbij begeleid door de psychiaters van de afdelingen Psychiatrie en Kinder- en Jeugd psychiatrie.


De opleider is dr. Sieds Dieleman, s.dieleman@erasmusmc.nl, de plaatsvervangend opleider en opleider profiel ouderen psychiatrie is dr. Michiel Coesmans en de opleider profiel kinder- en jeugdpsychiatrie is dr. Marijke Hofstra


Ben je geïnteresseerd in de opleiding of heb je nog vragen, dan organiseren we graag een gesprek met de (plaatsvervangend)opleider. Neem daarvoor contact op met Saskia Drent – Helmstrijd, secretaresse Opleiding, of opleiding.psychiatrie@erasmusmc.nl of 06 311 35 757

Vragen?

Naast de opleidingsplekken die gevuld worden met interne kandidaten en AIOS die doorstromen uit een Klinisch Excellentie Traject, vindt er jaarlijks rond september ook een sollicitatieronde voor de opleiding plaats.


Op de afdelingen Psychiatrie en Kinder- en Jeugd Psychiatrie werken ook meerdere ANIOS. Dit is een uitstekende manier om de afdelingen te leren kennen en te zien of de psychiatrie en het Erasmus MC bij je passen.


Ben je geïnteresseerd in de opleiding of heb je nog vragen, dan organiseren we graag een gesprek met de (plaatsvervangend)opleider. Een gesprek met een AIOS, over hoe het is om in opleiding te zijn op de afdeling psychiatrie, is natuurlijk ook mogelijk.


Neem voor het plannen van een gesprek of bij andere vragen contact op met Saskia Drent – Helmstrijd, secretaresse Opleiding en Onderwijs, opleiding.psychiatrie@erasmusmc.nl of 06 311 35 757

Seminar

Due to the summer holidays there’re no Wetenschapslunch Psychiatry meetings scheduled in July and August.

Seminars

The first meeting after the summer will take place on:

Monday, September 2nd, 2024
at 12 h

Title

...Presenter

Sabine Rosa

PI LECTURE