U bent hier: Home psych.nl  >  ESPRi  >  Over ESPRi  >  Het Cosortium

Het Consortium

Het Epidemiologisch Sociaal-Psychiatrisch Research instituut (ESPRi) is een samenwerkingsverband in de regio Zuid-West Nederland van de GGz-instellingen, de GGD Rotterdam-Rijnmond, en het Erasmus MC. De samenwerking betreft het onderzoek op het brede terrein van de psychiatrie en de openbare geestelijke gezondheidszorg. Dit omvat zowel het bevorderen van de geestelijke (volks)gezondheid van de algemene bevolking, de ondersteuning van kwetsbare groepen in de samenleving of binnen instituties, als (onderzoek naar) de interactie tussen personen, de omgeving en (het ontwikkelen) van psychiatrische aandoeningen.

In ESPRi geven de deelnemende partijen gezamenlijk richting en uitvoering aan projecten. Daarbij worden twee hoofdthema’s onderscheiden:

   epidemiologisch onderzoek naar determinanten en beloop van psychiatrische stoornissen en

   evaluatie onderzoek van geestelijke gezondheidszorgvoorzieningen en specifieke interventies.

 

Basisvragen binnen de hoofdthema’s zijn:

   omvang en aard van de problematiek,

   variaties naar tijd en plaats,

   risicofactoren en

   zorgbehoefte.

Naast beschrijvend en etiologisch onderzoek gaat het om onderzoek gericht op de ontwikkeling en evaluatie van preventie-projecten en zorgvernieuwing. In de regio is de aandacht vooral gericht op patiënten met ernstige psychische stoornissen (onder andere psychotische stoornissen) en op secundaire en tertiaire preventie-mogelijkheden. Aansluitend bij de doelstellingen van samen­werkingspartners en kansen op vernieuwing is de focus voor de komende jaren:

   vroegdetectie en –interventie van psychische stoornissen (iBerry),

   epidemiologisch en interventie onderzoek, ook in de acute psychiatrie, bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA).

Deelnemende partijen

Erasmus MC GGZ Delftland BAVO Europoort
Delta Ziekenhuis Bouman GGD Rotterdam Rijnmond
Pameijer stichting Yulius GGZ WNB
Emergis de Kijvelanden GGz Breburg

Organigram ESPRi

t   Klik hier (PDF-document)