U bent hier: Home psych.nl  >  ESPRi  >  Agenda: Regio-overleg 4 december 2014

iBerry Study

Psychiatrische stoornissen geven een grote ziektelast, voor de betreffende patiënt maar ook voor de maatschappij als geheel. Dit komt doordat deze stoornissen veel voorkomen, vaak een chronisch beloop hebben en veelal starten op jonge leeftijd. Psychiatrische stoornissen resulteren in een ongunstige startpositie voor de adolescent doordat deze interfereren met opleiding, sociale relaties, transitie naar werk en het vermijden van criminele activiteiten.

Vanuit het Epidemiologisch Sociaal-Psychiatrisch Research instituut (ESPRi), een samenwerkingsverband in de regio Zuid-West Nederland van de GGz-instellingen, de GGD Rotterdam-Rijnmond, en het Erasmus MC, is de iBerry Study gestart om de psychiatrische gezondheid van jongeren te onderzoeken. iBerry staat voor 'Interventions for Behavioral and Emotional Risk Reduction in Youth'.

Met de iBerry Study willen we o.a. de volgende vragen beantwoorden:

iBerry Study Wat zorgt ervoor dat jongeren opgroeien tot gezonde jong volwassenen?

iBerry Study Wat zijn de gevolgen van psychiatrische problemen in de adolescentie?

iBerry Study Hoe kunnen we jongeren en ouders helpen wanneer de ontwikkeling niet optimaal verloopt?

De iBerry Study zal de komende jaren de ontwikkeling volgen van 1000 jongeren en hun ouders. Het onderzoek begint als de jongere 12-15 jaar oud is en loopt tot in de jong volwassenheid.

Fase 1, de screeningsfase, van de iBerry Study is afgerond in 2016. Fase 1 vindt plaats in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond. CJG Rijnmond gebruikt de Strengths and Difficulties Questionnaire Youth (SDQ-Y) als screeningsvragenlijst ter vaststelling van gedrags- en emotionele problemen bij jongeren in de eerste klas van het middelbaar onderwijs. Aan de hand van de score op de SDQ-Y worden jongeren en hun ouders uitgenodigd voor deelname aan de iBerry Study (fase 2).
Fase 2 van de iBerry Study vindt momenteel plaats op het iBerry onderzoekscentrum in het Erasmus MC. In deze fase worden sociale, psychologische en biologische markers van de jongeren en hun ouders zorgvuldig in kaart gebracht. Hierna zullen de jongeren en hun ouders om de twee jaar uitgenodigd worden op het onderzoekscentrum voor vervolgonderzoek. De eerste follow-up zal aanvangen in het najaar van 2018. Psychiatrische stoornissen hebben de beste prognose wanneer behandeling zo vroeg mogelijk in het beloop wordt gestart. Helaas zoekt vier op de vijf adolescenten met psychische problemen geen hulp. Binnen de iBerry Study zal ook onderzoek gedaan worden naar de effectiviteit van een interventie door middel van actieve zorgtoeleiding naar de specialistische GGz. Dit zal plaatsvinden in Fase 3 van de iBerry Study.

Hoofdonderzoeker/Projectcoördinator: Mw. dr. N.H. Grootendorst- van Mil

Projectgroep:

  • Dr. N.H. Grootendorst-van Mil
  • Prof.dr. W.J.G. Hoogendijk
  • Dr. S.J. Roza
  • Prof.dr. C.L. Mulder

Website: The iBerry Study

Gelieerde partijen:

Antes BAVO Europoort GGz Breburg
GGZ Delftland GGZ WNB Yulius