U bent hier: Home psych.nl  >  ESPRi  >  FAQ′s: Psychiatrische casusregister

Psychiatrisch casusregister

Wat is een psychiatrisch casusregister?

   Antwoord ...

Registratie is het op systematische wijze vastleggen van gegevens over de patiënt en de zorgverlening. Dit gebeurt in vrijwel elke instelling. De inhoud van de registratie en de wijze waarop men registreert verschilt echter van instelling tot instelling. De gegevens van diverse instellingen worden niet per patiënt gekoppeld. In landelijke registraties, zoals het Diagnose Behandel Combinatie - Informatie Systeem, worden gegevens per patiënt gekoppeld, maar deze omvatten niet alles zorgsoorten (bijvoorbeeld alleen "cure" zonder "care") of niet alle voorzieningen (bijvoorbeeld exclusief verslavingszorg).

Een casusregister is een instrument voor epidemiologisch- en zorgonderzoek waarin gegevens worden vastgelegd over:

   alle contacten met alle voorzieningen op een bepaald

   zorgterrein van inwoners uit een geografisch omschreven gebied

   op een centraal punt

   per patiënt worden verzameld en gekoppeld.

Een "casus" (geval) omvat het geheel van hulpverleningscontacten rond een bepaalde zorgvraag van de patiënt. Per patiënt worden sociaal-demografische gegevens verzameld (onder andere leeftijd, geslacht, geboorteland) en het zorggebruik (aantal en aard van de contacten). In een casusregister worden de, overigens geanonimiseerde gegevens, wél gekoppeld. Afspraken tussen de instellingen over de vastlegging en aanlevering van deze gegevens zijn hiervoor noodzakelijk.

Waar worden de registergegevens voor gebruikt?

   Antwoord ...

Het onderzoek met registergegevens kan in enkele clusters van vraagstellingen worden onderscheiden:

   (1) onderzoek naar de incidentie en prevalentie van de psychiatrische problematiek in zorg;

   (2) onderzoek naar de zorgepisodes of het beloop van de behandeling;

   (3) klinisch of epidemiologisch onderzoek onder patiëntgroepen die geselecteerd zijn op basis van registergegevens;

   (4) onderzoek naar de risicofactoren en de uitkomstvariabelen, veelal gaat het om onderzoek waarbij door waarschijnlijkheidskoppeling registergegevens met andere bronnen worden gecombineerd. En

   (5), tot slot, zijn er bijdragen die vooral gericht zijn op de opzet van de databestanden en methodologische aspecten van registeronderzoek.

Een inventarisatie van casusregisteronderzoek in Europa is te vinden in André I Wierdsma, Sjoerd Sytema, Jim J van Os, Cornelis L Mulder. Case registers in psychiatry: do they still have a role for research and service monitoring? Current opinion in psychiatry 07/2008; 21(4):379-84.

Door het Platform Psychiatrische Casusregisters in Nederland is een overzicht samengesteld van de publicaties tussen januari 2004 en de zomer van 2012.

⇓   Lees het overzicht (PDF-document)