About us
Elective courses
  • 2nd year for Dutch medical students
  • 3rd year for Dutch medical students

Four - week elective course of Psychiatry for 2nd year Dutch medical students

Programme: December – January

Thema 8: Ontwikkeling van psychiatrische ziektebeelden


Thema coördinatoren:
Dr. F.M.S. de Vrij
Psychiatrie
+31 10 70 30290

f.devrij@erasmusmc.nl


Drs. B. Dierckx
Kinder- & Jeugdpsychiatrie/psychologie
+31 10 70 40209

b.dierckx@erasmusmc.nl


Algemene toelichting

Het keuzeonderwijs 'Ontwikkeling van psychiatrische ziektebeelden' wordt georganiseerd door de afdelingen Psychiatrie en Kinder- en Jeugdpsychiatrie/Psychologie voor 2e jaars Geneeskunde studenten van het Erasmus MC. Het keuzeonderwijs heeft tot doel de studenten de gelegenheid te geven zich in de psychiatrie te verdiepen door het bestuderen van wetenschappelijk relevante vraagstellingen op het gebied van (de ontwikkeling van) klinisch psychiatrische stoornissen, aangevuld met het uitvoeren van kliniekoriëntaties. De studenten schrijven aan de hand van een vraagstelling een systematische review.

Binnen het programma worden inleidende colleges gegeven op het gebied van de klinische, sociale, neurobiologische, en forensische psychiatrie, en is er een kennismaking met de kliniek door middel van patiëntdemonstraties en het meelopen op de afdeling. Daarnaast worden een aantal werkbezoeken naar instellingen in de regio georganiseerd, gericht op de maatschappelijke relevantie van het thema (forensische psychiatrie, chronische psychiatrie, verslavingszorg).

Wat betreft review onderwerpen komen in dit thema een aantal psychiatrische ziektebeelden aan bod die ontstaan in de jeugd (autisme), de adolescentie en jonge volwassenheid (schizofrenie), en de middelbare leeftijd (depressieve stoornis). Daarnaast zijn er ook onderwerpen voor een review op het gebied van postpartum depressie, overdracht van psychopathologie (van ouder op kind), en kan bestudeerd worden hoe de klinische behandelingsuitkomst voorspeld zou kunnen worden. De studenten zullen in groepjes van 2 worden toegewezen aan een docent die een onderwerp op een van deze terreinen met hen zal uitdiepen voor het schrijven van een review.

Ten - week elective course of Psychiatry for 3rd year Dutch medical students


De Gekte Voorbij: Over de Neurobiologie van (Kinder)psychiatrische Stoornissen


Een verdieping in de neurobiologie van klinisch psychiatrische symptomen zoals angst, depressie, hallucinaties en grensoverschrijdend gedrag, op basis van zowel kliniek- als laboratoriumoriëntaties.

Verdiepende minor (week 36 t/m week 45)

Voor meer informatie: Erasmus University Rotterdam (Website)


Seminar
Seminars

Due to the recent developments and until further notice, the Wetenschapslunch Psychiatry meetings are cancelled from next week onwards.

Starting your PhD
As a new PhD candidate you will be faced with a range of challenges, and above all, new opportunities! This brochure is an information guide, to pave the way for a successful PhD period.

Erasmus University EUR
Get to know the city of Rotterdam, the second largest city in the Netherlands. Learn about student housing, the city life and fun things to do in Rotterdam. Also: find out if Rotterdam is affordable for you, where exactly it is located and if you will fit in in the (student) community.