About us
Medical students
Trainee positions
  • Thema 3B en Ma1B
  • Keuze co-assistent
  • Oudste co-schap
  • Co-assistentschap

Thema 3B: Disfuncties van hersenen en zintuigen

De afdeling Psychiatrie heeft een belangrijk aandeel in het onderwijs in het derde studiejaar van de artsopleiding in het thema 3B, dat als titel heeft ′Disfuncties van hersenen en zintuigen′.

Aan de hand van de belangrijkste psychiatrische ziektebeelden komen het psychiatrisch onderzoek, de epidemiologie, de oorzaken en de behandeling van deze ziektebeelden aan de orde. Het onderwijs bestaat uit hoorcolleges, patiëntdemonstraties, vaardigheidsonderwijs en zelfstudieopdrachten.

Thema Ma1B: De patiënt

In dit thema in het vierde studiejaar van de artsopleiding worden de kennis en vaardigheden uit de voorafgaande onderwijsthema’s herhaald en geïntegreerd behandeld aan de hand van de bespreking van complexe ziektebeelden. Bij een aantal van deze ziektebeelden spelen complicerende psychiatrische aandoeningen een rol.

De afdeling Psychiatrie draagt bovendien bij aan het onderwijs over klachtrecht en tuchtrecht.

Keuze co-assistentschap afdeling Psychiatrie

Voor de co-assistent die elders het co-assistentschap psychiatrie heeft gevolgd bestaat de mogelijkheid van een keuzeco-assistentschap psychiatrie van drie weken op de afdeling Psychiatrie van het Erasmus MC. Hierbij wordt kennis gemaakt met de specifieke aspecten van de psychiatrie in een Universitair Medisch Centrum.

Meer dan in de regionale instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg is de patiëntenzorg gericht op de samenhang tussen psychiatrische en lichamelijke ziekten. Bovendien wordt de patiëntenzorg meer beïnvloed door het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs van de afdeling Psychiatrie.

De co-assistent kan kiezen voor een keuzestage op één van de drie units (psychotische stoornissen, depressieve stoornissen of ziekenhuispsychiatrie) of bij de consultatieve dienst.

Contact

Belangstelling hiervoor kan schriftelijk of per e-mail worden gemeld bij de opleider van de afdeling Psychiatrie:

Prof. dr. W.W. van den Broek
Afdeling Psychiatrie Erasmus MC
Kamer Dp-0418
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

opleiding.psychiatrie@erasmusmc.nl


Oudste co-assistentschap afdeling Psychiatrie

De afdeling Psychiatrie van het Erasmus MC biedt de mogelijkheid van een ′oudste co-assistentschap′. De duur hiervan bedraagt 12 – 15 weken (afhankelijk of u ook uw keuzeco-schap hiermee wilt combineren) en heeft als doelstelling: nader kennismaken met de praktijk van de klinische psychiatrie en inzicht verwerven in de co-morbiditeit bij psychiatrische patiënten.

U zult onder supervisie van een arts-assistent en een psychiater zelfstandig een aantal patiënten onderzoeken en volgen c.q. behandelen.

U zult werkzaam zijn in de kliniek bij opgenomen patiënten en op de polikliniek psychiatrie bij ambulante patiënten, eventueel in combinatie met werk in de psychiatrische consultendienst, waarbij patiënten met psychiatrische problematiek op somatische afdelingen beoordeeld worden.

Contact

Belangstelling hiervoor kan schriftelijk of per e-mail worden gemeld bij de opleider van de afdeling Psychiatrie:

Prof. dr. W.W. van den Broek
Afdeling Psychiatrie Erasmus MC
Kamer Dp-0418
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

opleiding.psychiatrie@erasmusmc.nl


Co-assistentschap afdeling Psychiatrie

De afdeling Psychiatrie biedt plaats aan zeven co-assistenten voor het speciale co-assistentschap psychiatrie.

Na afsluiting van de Introductieweek voor co-assistenten in de Kliniek (ICK) wordt de co-assistent voor de volledige vijf weken ingedeeld bij één van de drie zorglijnen van de afdeling (psychotische stoornissen, depressieve stoornissen of ziekenhuispsychiatrie).

Onder supervisie van een arts in opleiding tot psychiater krijgt de co-assistent de gelegenheid om het psychiatrisch onderzoek van klinische en poliklinische patiënten en consultpatiënten op de andere afdelingen van het Erasmus MC bij te wonen en zelf te verrichten. De co-assistent neemt deel aan een aantal onderwijs- en opleidingsactiviteiten van de afdeling Psychiatrie en de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie.
Wekelijks presenteren één of twee co-assistenten een patiënt aan dr. W.W. van den Broek. Tenslotte participeren de co-assistenten in de wekelijkse terugkommiddagen op donderdagmiddag, afwisselend georganiseerd door de afdeling Psychiatrie, de Apotheek en de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Het co-assistentschap wordt afgesloten met een mondeling examen over het psychiatrisch onderzoek van een voor de co-assistent nieuwe patiënt.

Contact

Belangstelling hiervoor kan schriftelijk of per e-mail worden gemeld bij de opleider van de afdeling Psychiatrie:

Prof. dr. W.W. van den Broek
Afdeling Psychiatrie Erasmus MC
Kamer Dp-0418
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

opleiding.psychiatrie@erasmusmc.nl


Seminar
Seminars

Due to the recent developments and until further notice, the Wetenschapslunch Psychiatry meetings are cancelled from next week onwards.

Starting your PhD
As a new PhD candidate you will be faced with a range of challenges, and above all, new opportunities! This brochure is an information guide, to pave the way for a successful PhD period.

Erasmus University EUR
Get to know the city of Rotterdam, the second largest city in the Netherlands. Learn about student housing, the city life and fun things to do in Rotterdam. Also: find out if Rotterdam is affordable for you, where exactly it is located and if you will fit in in the (student) community.

// When the user clicks on the button, scroll to the top of the document function topFunction() { document.body.scrollTop = 0; document.documentElement.scrollTop = 0; }