You are here:   Home  >  Education  >  Education for students  >  Oudste co-schap

Oudste co-assistentschap afdeling Psychiatrie

De afdeling Psychiatrie van het Erasmus MC biedt de mogelijkheid van een ′oudste co-assistentschap′. De duur hiervan bedraagt 12 – 15 weken (afhankelijk of u ook uw keuzeco-schap hiermee wilt combineren) en heeft als doelstelling: nader kennismaken met de praktijk van de klinische psychiatrie en inzicht verwerven in de co-morbiditeit bij psychiatrische patiënten.

U zult onder supervisie van een arts-assistent en een psychiater zelfstandig een aantal patiënten onderzoeken en volgen c.q. behandelen.

U zult werkzaam zijn in de kliniek bij opgenomen patiënten en op de polikliniek psychiatrie bij ambulante patiënten, eventueel in combinatie met werk in de psychiatrische consultendienst, waarbij patiënten met psychiatrische problematiek op somatische afdelingen beoordeeld worden.

Contact

Belangstelling hiervoor kan schriftelijk of per e-mail worden gemeld bij de opleider van de afdeling Psychiatrie:

Dr. W.W. van den Broek
Afdeling Psychiatrie Erasmus MC
Kamer Dp-0418
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

E-mail      s.drent-helmstrijd@erasmusmc.nl