You are here:   Home  >  Education  >  Education for students  >  Keuze co-assistent

Keuze co-assistentschap afdeling Psychiatrie

Voor de co-assistent die elders het co-assistentschap psychiatrie heeft gevolgd bestaat de mogelijkheid van een keuzeco-assistentschap psychiatrie van drie weken op de afdeling Psychiatrie van het Erasmus MC. Hierbij wordt kennis gemaakt met de specifieke aspecten van de psychiatrie in een Universitair Medisch Centrum.

Meer dan in de regionale instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg is de patiëntenzorg gericht op de samenhang tussen psychiatrische en lichamelijke ziekten. Bovendien wordt de patiëntenzorg meer beïnvloed door het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs van de afdeling Psychiatrie.

De co-assistent kan kiezen voor een keuzestage op één van de drie units (psychotische stoornissen, depressieve stoornissen of ziekenhuispsychiatrie) of bij de consultatieve dienst.

Contact

Belangstelling hiervoor kan schriftelijk of per e-mail worden gemeld bij de opleider van de afdeling Psychiatrie:

Dr. W.W. van den Broek
Afdeling Psychiatrie Erasmus MC
Kamer Dp-0418
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

E-mail      s.drent-helmstrijd@erasmusmc.nl