You are here:   Home  >  Education  >  Elective courses for students  >  2nd year

Four - week elective course of Psychiatry for 2nd year Dutch medical students

Programme: December – January

 

Thema 8: Ontwikkeling van psychiatrische ziektebeelden

Thema coördinatoren:

Dr. F.M.S. de Vrij
Psychiatrie
Phone   010-7030290
Email   f.devrij@erasmusmc.nl
Drs. B. Dierckx
Kinder- & Jeugdpsychiatrie/psychologie
Phone   010-7040209
Email  b.dierckx@erasmusmc.nl

Elective courses 2nd year

Algemene toelichting

Het keuzeonderwijs “Ontwikkeling van psychiatrische ziektebeelden” wordt georganiseerd door de afdelingen Psychiatrie en Kinder- en Jeugdpsychiatrie/Psychologie voor 2e jaars Geneeskunde studenten van het Erasmus MC. Het keuzeonderwijs heeft tot doel de studenten de gelegenheid te geven zich in de psychiatrie te verdiepen door het bestuderen van wetenschappelijk relevante vraagstellingen op het gebied van (de ontwikkeling van) klinisch psychiatrische stoornissen, aangevuld met het uitvoeren van kliniekoriëntaties. De studenten schrijven aan de hand van een vraagstelling een systematische review.

Binnen het programma worden inleidende colleges gegeven op het gebied van de klinische, sociale, neurobiologische, en forensische psychiatrie, en is er een kennismaking met de kliniek door middel van patiëntdemonstraties en het meelopen op de afdeling. Daarnaast worden een aantal werkbezoeken naar instellingen in de regio georganiseerd, gericht op de maatschappelijke relevantie van het thema (forensische psychiatrie, chronische psychiatrie, verslavingszorg)

Wat betreft review onderwerpen komen in dit thema een aantal psychiatrische ziektebeelden aan bod die ontstaan in de jeugd (autisme), de adolescentie en jonge volwassenheid (schizofrenie), en de middelbare leeftijd (depressieve stoornis). Daarnaast zijn er ook onderwerpen voor een review op het gebied van postpartum depressie, overdracht van psychopathologie (van ouder op kind), en kan bestudeerd worden hoe de klinische behandelingsuitkomst voorspeld zou kunnen worden. De studenten zullen in groepjes van 2 worden toegewezen aan een docent die een onderwerp op een van deze terreinen met hen zal uitdiepen voor het schrijven van een review.