You are here:   Home  >  Education  >  Education for students  >  Co-assistentschap

Co-assistentschap afdeling Psychiatrie

De afdeling Psychiatrie biedt plaats aan zeven co-assistenten voor het speciale co-assistentschap psychiatrie.

Na afsluiting van de Introductieweek voor co-assistenten in de Kliniek (ICK) wordt de co-assistent voor de volledige vijf weken ingedeeld bij één van de drie zorglijnen van de afdeling (psychotische stoornissen, depressieve stoornissen of ziekenhuispsychiatrie).

Onder supervisie van een arts in opleiding tot psychiater krijgt de co-assistent de gelegenheid om het psychiatrisch onderzoek van klinische en poliklinische patiënten en consultpatiënten op de andere afdelingen van het Erasmus MC bij te wonen en zelf te verrichten.

De co-assistent neemt deel aan een aantal onderwijs- en opleidingsactiviteiten van de afdeling Psychiatrie en de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Wekelijks presenteren één of twee co-assistenten een patiënt aan dr. W.W. van den Broek.

Tenslotte participeren de co-assistenten in de wekelijkse terugkommiddagen op donderdagmiddag, afwisselend georganiseerd door de afdeling Psychiatrie, de Apotheek en de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Het co-assistentschap wordt afgesloten met een mondeling examen over het psychiatrisch onderzoek van een voor de co-assistent nieuwe patiënt.

Contact

Belangstelling hiervoor kan schriftelijk of per e-mail worden gemeld bij de opleider van de afdeling Psychiatrie:

Dr. W.W. van den Broek
Afdeling Psychiatrie Erasmus MC
Kamer Dp-0418
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

E-mail      s.drent-helmstrijd@erasmusmc.nl