'The purpose of education is to replace an empty mind with an open one.'
-Malcolm Forbes
'The chief function of the body is to carry the brain around.'
-Thomas A. Edison
'Brain: an apparatus with which we think we think.'
-Ambrose Bierce

Department of Psychiatry

Logo psych.nl

Research and Education

The Department of Psychiatry of the Erasmus MC is dedicated to excellence in clinical care, research and education

News

Demi Brizee awarded Thesis Prize for Biology

Posted by Admin on December 2019
Demi Brizee-Young Talent Thesis Prize for Biology Demi Brizee has been awarded the Young Talent Thesis Prize for Biology for her master thesis written for the Research Master in Neuroscience, titled 'Activity-dependence of parvalbumin interneuron myelination.' The prize was awarded by the Royal Holland Society of Sciences and Humanities (Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen) and was sponsored by Enza Zaden.

In her thesis, Demi described how myelination, the insulating protective layer surrounding brain cells, could be changed in the adult brain by activity of the brain cells themselves. Unexpectedly, these changes were accompanied by alterations in the shape of the cells. Demi’s thesis shows that the brain, even in adult age, remains plastic in various manners, which could potentially be important for the treatment of various brain disorders.

The thesis work was performed in the Department of Psychiatry at the Erasmus University Medical Center under supervision of Prof. dr. Steven Kushner. The thesis has been published in the leading Journal of Neuroscience.

'Optimizing psychosocial care for oncology patients'

Posted by Admin on Oktober 2019
Psychosocial care in oncology patients We are pleased to inform you that Leonieke Kranenburg has received a grant from the Stichting Roparun (245k Euro) for a PhD student to perform a study focusing on the need for supportive psychosocial care in oncology patients, both those in a curative and in a palliative trajectory. The study comprises an evaluation of the organization of this type of care in new centers that combine formal and informal care, namely the Patiënt Informatie Centrum Oncologie (PATIO) in Rotterdam and IntermeZZo Nazorgcentrum in Zwolle. One of the research questions within this project is how the referral function for psychosocial care can be improved. In addition, this project will focus on the group of cancer patients who experienced diagnosis or treatment as extremely stressful and consequently have developed (symptoms of) post-traumatic stress disorder. A cost-effectiveness study on EMDR-treatment for this group will be performed.

The IBerry Study Posted by Admin on September 2019

Meer dan 1000 jongeren (en hun ouders) hebben meegedaan aan de baseline van de iBerry Study! We zijn super trots op al onze deelnemers, (oud)studenten, (oud)medewerkers die ons geholpen hebben om dit prachtige resultaat te bereiken.

We zijn inmiddels direct vliegend van start gegaan met de eerste vervolgmeting. Er zijn alweer 75 jongeren langs geweest!

Voor ons hartstikke leuk om de jongeren weer terug te zien, maar met name zeer interessant hoe het hen in de afgelopen jaren is vergaan. In de vervolgmeting vragen we de jongeren onder andere naar de volgende onderwerpen:
The Iberry Study

Lichamelijk welzijn

Lichamelijke klachten en pijn zijn geen verzinsel. De psyche is bij het hele lichaam betrokken en andersom. Deze klachten trekken een zware wissel op mensen die ermee te maken krijgen en zorgen voor veel schoolverzuim en problemen in sociale relaties. Binnen iBerry proberen we inzicht te krijgen in het ontstaan van het pijnprobleem.

Slaap

Vrijwel alle psychische klachten gaan samen met een verstoring van de slaap. De vraag is ga je slechter slapen door deze klachten of maken de klachten dat je slechter gaat slapen? Om dit te onderzoeken vragen we de 1000 jongeren in het iBerry onderzoek 9 dagen lang een ‘actigrafie-horloge’ te dragen om de slaap in kaart te brengen.

Financiële problemen

Hoe gaan jongeren om met hun financiën en welk effect hebben financiële problemen bij jongeren die net op eigen benen gaan staan? Dit willen we graag onderzoeken in deze meting.

Benoeming van dr. Roel Ophoff tot bijzonder hoogleraar Psychiatrische moleculaire genetica

Posted by Admin on April 2019
Roel Ophoff Wij zijn erg verheugd te kunnen melden dat het College van Bestuur EUR ingestemd heeft met de benoeming van dr. Roel Ophoff tot bijzonder hoogleraar Psychiatrische moleculaire genetica per 1 april 2019. Roel werkt bij UCLA in Los Angeles in de Verenigde Staten, maar hij zal eens in de twee maanden een week bij het Kushner lab en andere groepen binnen het Erasmus MC werken. Graag wil Roel kennismaken met zijn collega’s van de afdeling Psychiatrie en mogelijkheden tot samenwerking bespreken.

Roel's langetermijnvisie voor de leerstoel is om meer begrip van de genetische architectuur van psychiatrische stoornissen tot stand te brengen en manieren te vinden om deze kennis in de klinische praktijk toe te passen voor verbetering van de patiëntenzorg en ziektepreventie.

It is a great pleasure to announce the following recognitions of achievement of Steven Kushner

Posted by Admin on August 2018
Steven Kushner First, Steven has been elected as Chair of the Dutch Society for Neuroscience, starting 1 July 2018. A true honor to run the nations Neuroscience!

Second: the Dean has invited Steven to be a member of the Research Council of the Erasmus MC.
From the letter of the Dean: 'On 19th February, the Board of Directors approved a proposal for setting-up a new Research Council as an independent advisory committee to the Dean. The Research Council will have the responsibility for closely following internal and external research (policy) developments and advising on their opportunities and possible consequences for Erasmus MC. Discussion topics within the Research Council include: 1) (inter)national and novel developments in science, 2) funding of research, 3) organization and evaluation of research, 4) research infrastructure, 5) local, national and international strategic research alliances, and 6) opportunities for increasing societal impact of research'.
Steven will represent 'Thema Hersenen & Zintuigen' in the Research Council.

Seminar
Seminars

'Screening for psychosis in adolescence.'


Wetenschapslunch Psychiatry on Monday December 9th at 12 h in CQ1, Dp-Building

Presenter: Yvonne de Jong (ESPRi)

Starting your PhD
As a new PhD candidate you will be faced with a range of challenges, and above all, new opportunities! This brochure is an information guide, to pave the way for a successful PhD period.

Erasmus University EUR
With a population of over 600,000, Rotterdam is the second largest city in the Netherlands and the centre of the Rotterdam-The Hague metropolis. It's famous for its port, one of the biggest in Europe. The River Maas runs through our 'skyscraper city' with its innovative architecture. Behind the modern skyline, you'll find a nice, even 'cosy' historic city centre.