Logo psych.nl
The difference between stupidity and genius is that genius has its limits.
-Malcolm Forbes
The chief function of the body is to carry the brain around.
-Albert Einstein
Brain: an apparatus with which we think we think.
-Ambrose Bierce
Logo Erasmus MC
Research - Psychiatry

Mission statement

Our mission is to innovate and optimise the diagnosis, treatment and prevention of severe mental health disorders in a medical context. The research conducted herein comprises applied, clinical and translational studies.
News

Onderzoek naar vrouwen rond menstruatie
Stichting PMDD en Astrid Kamperman hebben deze studie in nauwe samenwerking vorm gegeven.


Afgelopen dinsdag lanceerde de PERIOD. studie met een item op Hart van Nederland (Aflevering 72, vroege editie van 9 april, item start bij 4:48).


De PERIOD. studie richt zich op vrouwen met premenstruele stemmingsklachten. Het werd een ongekend succes, met meer dan 300 aanmeldingen binnen de eerste 24 uur. De overrompelende belangstelling geeft aan hoezeer dit onderwerp leeft onder vrouwen.


Het belangrijkste doel van deze studie is om goed inzicht te krijgen in de fenotypen en gevolgen van PMS (premenstrueel syndroom), PME (premenstruele exacerbatie) en PMDD (premenstrual dysphoric disorder). Daarnaast gaan de gegevens gebruikt worden om een gevalideerd Nederlandstalig screeningsinstrument voor PMDD te ontwikkelen.


In dit onderzoek zullen vrouwen gedurende drie menstruele cycli, dagelijks en in de folliculaire en luteale fase vragen beantwoorden over hun klachten en welzijn. Daarnaast zullen vragen gesteld worden over onder andere hun reproductieve geschiedenis, comorbide psychiatrische en somatische klachten, familiaire belasting, en zorggebruik.


De PERIOD. studie is een schoolboekjes-voorbeeld van Citizen Science: wetenschap waarbij er een evenredige inbreng is van betrokken burgers en wetenschappers. Stichting PMDD en Astrid Kamperman hebben deze studie in nauwe samenwerking vorm gegeven, en een groot deel van de uitvoering van de studie zal bij de vrijwilligers van de stichting liggen.


Ben je nieuwsgierig geworden of wil je misschien zelf meedoen, neem dan contact met het team via Period@erasmus.nl, of kijk op de website van de Stichting PMDD Nederland.

'Hersenatlas voor psychiatrische symptomen'
Deze week is bekendgemaakt dat een NWO Zwaartekracht subsidie van 23 miljoen euro wordt toegekend aan het Institute for Chemical Neuroscience (iCNS).


Femke de Vrij, PI in het neurobiologische lab van onze afdeling, is betrokken bij deze subsidie als co-lead van een van de vijf work packages.


Dit project, wat 10 jaar duurt, wordt getrokken door Inge Huitinga van de Hersenbank in Amsterdam, samen met groepen uit Leiden, Groningen, Nijmegen en onze groep vanuit Erasmus MC.


Met het unieke materiaal van de Hersenbank wordt onderzoek gedaan naar de hersenen van psychiatrische patiënten om zo een 'hersenatlas' te ontwikkelen van psychiatrische symptomen. Dit moet de weg vrijmaken voor het verbeteren van de diagnose en behandeling van hersenaandoeningen. De stamcelmodellen en hersen-organoïden die Femke met haar lab ontwikkelde, vormen een belangrijk deel van dit onderzoek om de bevindingen in levende hersencellen te bestuderen.
This week, it was announced that an NWO Gravitation grant of 23 million euros was awarded to the Institute for Chemical Neuroscience (iCNS).


Femke de Vrij, PI in the neurobiology lab of our department, is involved in this grant as co-lead of one of the five work packages.


This project, which will last 10 years, is led by Inge Huitinga from the Hersenbank (Brain Bank) in Amsterdam, together with groups from Leiden, Groningen, Nijmegen and our group at Erasmus MC.


The Brain Bank's unique material is used to conduct research into the brains of psychiatric patients in order to develop a 'brain atlas' of psychiatric symptoms. This should pave the way for improving the diagnosis and treatment of brain disorders. The stem cell models and brain organoids that Femke developed with her lab are an important part of this project to validate findings in living human brain cells.

Post-partum-depressie
Het krijgen van een kind wordt gezien als een blije levensgebeurtenis. Zo’n 10% van de vrouwen ondervindt echter een depressie post partum. Hoewel het klinische beeld van post-partumdepressie weinig verschilt van dat van een depressie in andere situaties, zijn er specifieke factoren die van invloed zijn op diagnostiek, behandeling en beloop van deze aandoening voor zowel de moeder als het kind.


- Bianca van Rij

Verpleegkundige in opleiding tot specialist GGZ, Erasmus MC Rotterdam

- Mirjam Timmermans

Verpleegkundig specialist GGZ, Erasmus MC Rotterdam

- Mijke Lambregtse-van den berg

Psychiater/kinder- en jeugdpsychiater, Erasmus MC Rotterdam

Een mooi artikel over post partumdepressie wat is gepubliceerd in Nurse Academy GGZ en Nurse Academy Ziekenhuiszorg.

Klik hier om het gehele artikel te lezen. (PDF document)

Maaike Smits wint prijs voor proefschrift - Erasmus MC


Afbeelding Maaike Smits
Maaike Smits, Psychotherapeut - Afdeling Psychiatrie

Pieter Boekeprijs

Psychotherapeut Maaike Smits heeft met haar proefschrift de Pieter Boekeprijs gewonnen, een prijs voor het beste proefschrift over psychotherapie van de afgelopen twee jaar. Smits promoveerde vorig jaar bij prof. Jan van Busschbach, hoogleraar Medische Psychologie en Psychotherapie op de afdeling Psychiatrie van het Erasmus MC


Het proefschrift 'The Impact of Treatment Intensity on Mentalization-Based Treatment for Borderline Personality Disorder: Effects, costs and predictors' is een door ZonMW gesubsidieerd onderzoek van de sectie Medische Psychologie & Psychotherapie, De Universiteit van Gent en De Viersprong.


De prijs is op de Universiteit van Groningen uitgereikt aan Maaike. Ze heeft een gastvrijheidsaanstelling bij de afdeling Psychiatrie van Erasmus MC waar ze in een samenwerkingsverband met “De Viersprong” werkt aan nieuw onderzoek naar specialistische GGz-behandelingen voor jeugd, gezin en volwassenen.


Haar proefschrift is hier te downloaden.

Beurs voor onderzoek naar antipsychoticagebruik tijdens de zwangerschap


Op de foto van links naar rechts: Veerle Bergink (psychiater en hoogleraar Women‘s Mental Health of the Icahn School of Medicine at Mount Sinai en Erasmus MC), Astrid Kamperman (universitair docent), Hilmar Bijma (gynaecoloog-perinatoloog) en Nicola Westerbeek (research verpleegkundige).

Prestigieuze grant van Amerikaanse National Institutes of Health

Onderzoekers van het Erasmus MC ontvingen samen met Amerikaanse collega’s van de Icahn School of Medicine at Mount Sinai een prestigieuze grant van de Amerikaanse National Institutes of Health. Met deze beurs gaat het team het effect van het gebruik van antipsychotica tijdens de zwangerschap op de ontwikkeling van kinderen onderzoeken.

In de laatste jaren is het gebruik van medicijnen tegen psychose bij zwangere vrouwen toegenomen, maar de effectiviteit en de effecten voor het kind zijn nog niet goed onderzocht in klinische cohortstudies. 'Om duidelijkheid te krijgen over welk advies we aanstaande moeders met psychische aandoeningen het beste kunnen geven, is onderzoek naar het effect van antipsychotica nodig', vertelt universitair docent Astrid Kamperman.


Toekomst

Het team zal vrouwen met psychische aandoeningen, met en zonder antipsychoticagebruik, volgen tijdens de zwangerschap en hun kinderen tot 6 maanden na geboorte. Met behulp van vragenlijsten en EEG verzamelen zij informatie. 'Wij verwachten dat de informatie uit dit onderzoek vrouwen in de toekomst kan helpen om geïnformeerde beslissingen te maken over medicatiegebruik tijdens de zwangerschap.'


Expertise

Vanuit het Erasmus MC zijn naast Astrid Kamperman ook Eline Poels en Veerle Bergink van de afdeling Psychiatrie en Hilmar Bijma van de afdeling Verloskunde en Gynaecologie betrokken. Zij krijgen ondersteuning van Nicola Westerbeek. Onderzoekers Marion van den Heuvel en Myrthe Boekhorst van de Universiteit van Tilburg brengen hun expertise in over de ontwikkeling en het gebruik van EEG-metingen bij jonge kinderen.


Miljoen

De financiering voor dit 5 jaar durende project komt van de R01-grant, een subsidie die wordt toegekend door de Amerikaanse National Institutes of Health (NIH). Bijna een miljoen hiervan komt naar het Erasmus MC.

Seminar

Seminars

Monday, June 17th, 2024
at 12 h

Title

Human adherent cortical organoids in a multiwell formatPresenter

Mark van der Kroeg