Logo psych.nl
The difference between stupidity and genius is that genius has its limits.
-Malcolm Forbes
The chief function of the body is to carry the brain around.
-Albert Einstein
Brain: an apparatus with which we think we think.
-Ambrose Bierce
Logo Erasmus MC
Research - Psychiatry

Mission statement

Our mission is to innovate and optimise the diagnosis, treatment and prevention of severe mental health disorders in a medical context. The research conducted herein comprises applied, clinical and translational studies.
News

'Unveiling Myelination Mechanisms in Schizophrenia'


PhD defence M. (María) Pascual García


Brain in hands
Promotor: Prof. dr. S.A. Kushner
Co-promotor: Dr. S. Hijaz

Date: Friday 17 March 2023, 10:30 - 12:00
Space: Senate Hall
Building: Erasmus Building
Location: Campus Woudestein

Summary

The brain is the most complex organ that animals possess. Many different cellular types, connections and specialized procedures compose the organ responsible for our actions, emotions and thoughts. The cellular elements - called neurons - communicate with each other and form an intricated neuronal network. To improve its efficiency, the nervous system has developed a way to enhance the speed of the neuronal conduction and optimize the energetic expenditure: the myelin sheath. Myelin is the insulating lipidic sheath that partially covers some of the connecting elements of neurons, the axons. Understanding the myelination process can shed light into the mechanisms underlying the pathophysiology of those disorders where the myelin sheath is lost, such as schizophrenia or multiple sclerosis.

Using different approaches and mouse models, we studied the relationship between myelination in different brain areas and different neuronal types. Our results show that myelin is essential for the correct development of the network and functioning of the whole system. This research opens new targets to develop new drugs that can revert or stop the progression of demyelinating diseases.


More information

The public defence will begin exactly at 10.30 hrs. The doors will be closed once the public defence starts, latecomers may be able to watch on the screen outside. There is no possibility of entrance during the first part of the ceremony. Due to the solemn nature of the ceremony, we recommend that you do not take children under the age of 6 to the first part of the ceremony.


Live stream link

Rubiconbeurs voor Bas Lendemeijer (Psychiatrie)


Bas Lendemeijer gaat twee jaar lang onderzoek doen in de Verenigde Staten naar de ontwikkeling van menselijke hersencellen in een muizenbrein.


Bas Lendemeijer
Bas Lendemeijer

Ervaring in het buitenland is voor veel wetenschappers een belangrijke stap in hun carrière. De Rubiconbeurs maakt het voor jonge onderzoekers mogelijk om onderzoek te doen aan een buitenlands instituut dat de beste omgeving biedt voor hun onderzoek.

In totaal geeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) deze ronde zestien jonge wetenschappers een beurs voor heel uiteenlopende projecten. In het Erasmus MC gaat het om het onderzoek van drie jonge, veelbelovende onderzoekers.


Bas Lendemeijer

Dr. Bas Lendemeijer reist in het voorjaar af naar de Columbia University. Daar zal hij menselijke hersencellen volgen tijdens hun ontwikkeling in het muizenbrein. ‘Er is veel onbekend over het ontstaan van psychiatrische stoornissen, mede doordat het moeilijk is om levende menselijke hersencellen te bestuderen tijdens gezonde of verstoorde ontwikkeling. Door het combineren van stamcel- en geavanceerde opnametechnieken gaan we menselijke hersencellen maken en hun ontwikkeling bestuderen na transplantatie in een muizenbrein’, aldus Lendemeijer.


Rubicon

Met een Rubicon-financiering kunnen wetenschappers tot 24 maanden onderzoek doen aan een buitenlandse onderzoeksinstelling. De toewijzingen uit dit bericht betreffen de tweede financieringsronde van 2022. Kijk voor meer informatie op de website van NWO.

Zicht op de onzichtbaren: waarom zijn zoveel jongeren niet in de zorg?


Diandra Bouter, psycholoog en epidemioloog, heeft de Suffugium subsidie 2022 van 25.000 euro ontvangen.


Diandra Bouter
Diandra Bouter

Deze subsidie is speciaal bestemd voor talentvolle onderzoekers die innovatieve projecten binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie uitvoeren.


Diandra werkt als datamanager en PhD kandidaat bij de iBerry Study op de afdeling Psychiatrie. Dit is een grootschalige cohortstudie van ruim 1000 adolescenten, die sinds 2015 gevolgd worden, om de ontwikkeling van psychopathologie te onderzoeken.


Het merendeel van de jongeren met mentale problemen ontvangt hiervoor niet de benodigde hulp. Met deze subsidie gaat Diandra onderzoeken wat maakt dat jongeren met mentale problemen wel of juist niet de weg naar zorg weten te vinden. Hiervoor combineert zij kwantitatieve gegevens uit de iBerry Study met kwalitatieve gegevens uit interviews die worden afgenomen bij jongeren met mentale problemen. Hierbij is er aandacht voor jongeren die wel en jongeren die niet behandeld worden binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Vooral deze laatste groep jongeren is lastig in beeld te krijgen, door gebruik te maken van deze verschillende invalshoeken wordt dit moeilijk benaderbare vraagstuk beantwoord.

Seminar


Seminars

Monday, March 27, 2023
at 12 h

ONLINE ONLY!

'Factoren van invloed op de toegang tot niertransplantatie - een business ecosysteem benadering'Presenter: Ruben van Merweland