Logo psych.nl
The difference between stupidity and genius is that genius has its limits.
-Malcolm Forbes
The chief function of the body is to carry the brain around.
-Albert Einstein
Brain: an apparatus with which we think we think.
-Ambrose Bierce
Logo Erasmus MC
Research - Psychiatry

Mission statement

Our mission is to innovate and optimise the diagnosis, treatment and prevention of severe mental health disorders in a medical context. The research conducted herein comprises applied, clinical and translational studies.
News

Rubiconbeurs voor Bas Lendemeijer (Psychiatrie)


Bas Lendemeijer gaat twee jaar lang onderzoek doen in de Verenigde Staten naar de ontwikkeling van menselijke hersencellen in een muizenbrein.


Bas Lendemeijer
Bas Lendemeijer

Ervaring in het buitenland is voor veel wetenschappers een belangrijke stap in hun carrière. De Rubiconbeurs maakt het voor jonge onderzoekers mogelijk om onderzoek te doen aan een buitenlands instituut dat de beste omgeving biedt voor hun onderzoek.

In totaal geeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) deze ronde zestien jonge wetenschappers een beurs voor heel uiteenlopende projecten. In het Erasmus MC gaat het om het onderzoek van drie jonge, veelbelovende onderzoekers.


Bas Lendemeijer

Dr. Bas Lendemeijer reist in het voorjaar af naar de Columbia University. Daar zal hij menselijke hersencellen volgen tijdens hun ontwikkeling in het muizenbrein. ‘Er is veel onbekend over het ontstaan van psychiatrische stoornissen, mede doordat het moeilijk is om levende menselijke hersencellen te bestuderen tijdens gezonde of verstoorde ontwikkeling. Door het combineren van stamcel- en geavanceerde opnametechnieken gaan we menselijke hersencellen maken en hun ontwikkeling bestuderen na transplantatie in een muizenbrein’, aldus Lendemeijer.


Rubicon

Met een Rubicon-financiering kunnen wetenschappers tot 24 maanden onderzoek doen aan een buitenlandse onderzoeksinstelling. De toewijzingen uit dit bericht betreffen de tweede financieringsronde van 2022. Kijk voor meer informatie op de website van NWO.

Zicht op de onzichtbaren: waarom zijn zoveel jongeren niet in de zorg?


Diandra Bouter, psycholoog en epidemioloog, heeft de Suffugium subsidie 2022 van 25.000 euro ontvangen.


Diandra Bouter
Diandra Bouter

Deze subsidie is speciaal bestemd voor talentvolle onderzoekers die innovatieve projecten binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie uitvoeren.


Diandra werkt als datamanager en PhD kandidaat bij de iBerry Study op de afdeling Psychiatrie. Dit is een grootschalige cohortstudie van ruim 1000 adolescenten, die sinds 2015 gevolgd worden, om de ontwikkeling van psychopathologie te onderzoeken.


Het merendeel van de jongeren met mentale problemen ontvangt hiervoor niet de benodigde hulp. Met deze subsidie gaat Diandra onderzoeken wat maakt dat jongeren met mentale problemen wel of juist niet de weg naar zorg weten te vinden. Hiervoor combineert zij kwantitatieve gegevens uit de iBerry Study met kwalitatieve gegevens uit interviews die worden afgenomen bij jongeren met mentale problemen. Hierbij is er aandacht voor jongeren die wel en jongeren die niet behandeld worden binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Vooral deze laatste groep jongeren is lastig in beeld te krijgen, door gebruik te maken van deze verschillende invalshoeken wordt dit moeilijk benaderbare vraagstuk beantwoord.

R.I.O.T Science Club

These young scientists are determined to change the research culture


In the medical world, more attention should be paid to the replication crisis and other issues in the research culture, according to the initiators of the Rotterdam R.I.O.T. Science Club. With seminars and education, these young scientists are determined to bring about a shift to Open Science.

Rotterdam R.I.O.T. Science Club The young scientists of R.I.O.T Science Club are determined to change the research culture.

Fraudulent psychologists like Diederik Stapel and Lorenza Colzato and the revelation that many study results can’t be replicated: the behavioral sciences have been haunted by questionable research practices for years. It is no coincidence, then, that it was a group of young psychologists who initiated the Rotterdam branch of the R.I.O.T. Science Club. This community was founded at King’s College London, and provides training and education in how to do better science and ultimately achieve a better research culture.

Their name reflects their ideals. Research must be R.I.O.T, they say, which means reproducible, interpretable, open, and transparent. The four concepts interact, argues Lorenza Dall’Aglio. She is a Ph.D. student at the Department of Child and Adolescent Psychiatry at Erasmus MC and started the Rotterdam R.I.O.T. Science Club together with fellow Ph.D. student Elisabet Blok. 'Transparency is achieved with openness and allows reproducibility. Together they will lead to better, unambiguous, and reproducible science.'


Read more

Rotterdam R.I.O.T. Science Club is kampioen Open Education


Milan Zarchev, promovendus bij onze afdeling, is lid van het R.I.O.T. team. Dit team heeft een EUR open and Responsible Science Award prijs gewonnen.

Rotterdam R.I.O.T. Science Club

'We waren compleet verbaasd dat we al na twee jaar zo’n prijs wonnen', vertelt Elisabet Blok, PhD-student bij kinder- en jeugdpsychiatrie. Samen met collega PhD-student Lorenza Dall'Aglio richtte Blok Rotterdam Reproducible, Interpretable, Open, and Transparent Science Club op om open science aan de man te brengen in het Erasmus MC. 'We zijn een groep jonge onderzoekers die wetenschap meer open, meer transparant en meer reproduceerbaar willen maken.' Met seminars en cursussen biedt de Rotterdam R.I.O.T. Science Club handvatten aan Erasmus MC’ers om open science te bedrijven.

Volgens de jury van de EUR open and Responsible Science Awards zijn zij hierin zeer succesvol. Zij roemt dit initiatief om bottom-up aanpak, de gezamenlijkheid en de waardevolle educatieve evenementen. De Rotterdam R.I.O.T. Science Club is daarom gekroond tot winnaar in de categorie Open Education.


Internationaal netwerk

Rotterdam R.I.O.T. Science Club staat niet op zichzelf, maar is deel van een internationaal netwerk van andere R.I.O.T. Science Clubs. 'Lorenza kende de R.I.O.T. Science Club uit King’s College London en stelde voor om ook seminars te organiseren over open science. We hebben toen op de bonnefooi met hen afgesproken. Zij waren net zo enthousiast als wij en gaven toestemming om de naam te gebruiken.' Zo kwam er een tweede R.I.O.T. Science Club in Rotterdam. Inmiddels zijn er acht R.I.O.T Science Clubs verspreid over Europa, die gezamenlijk seminars organiseren.


Coronacrisis als extra duw in de rug

'In februari 2020 was onze eerste seminar. Er kwamen tachtig mensen op af. Dat vonden we erg geslaagd voor een eerste keer. Maar we moesten het tweede evenement afzeggen door corona', vertelt Blok. Ze maakten van de nood een deugd. 'We moesten alles online organiseren. Daardoor konden we een veel breder publiek bereiken.' De R.I.O.T. Science Club uit Londen stond voor hetzelfde probleem. 'In plaats van dat we alles dubbel zouden doen, hebben we alles samen georganiseerd.' Inmiddels organiseren alle acht R.I.O.T. Science Clubs wekelijks samen online seminars.


Prijs

De 2500 euro prijzengeld gaat R.I.O.T. Science Club gebruiken om seminars en cursussen te blijven organiseren. 'Het zou fantastisch zijn als we van onderaf alle PhD-studenten de waarde en mogelijkheden van open science kunnen bijbrengen', aldus Blok. 'Op mijn afdeling zie ik nu al een enorme verandering. Ik doe nu mijn coschappen, maar ik krijg nog regelmatig appjes van nieuwe collega’s, die ik nauwelijks ken, met vragen over transparant onderzoek. Dan denk ik wauw, twee jaar geleden sprak ik bijna niemand hierover. Open science slaat dus echt aan.'

Seminar

Monday, January 30, 2023
at 12 h


Seminars

'Current topics of AI in health care and three applications of machine learning in psychiatric research'Presenter: Astrid Kamperman

 

sleutelen aan de hersens Opleiding tot psychiater

 

Kushner lab Kushner Lab

 

Vacancies Find the job that suits you