Logo psych.nl
The difference between stupidity and genius is that genius has its limits.
-Malcolm Forbes
The chief function of the body is to carry the brain around.
-Albert Einstein
Brain: an apparatus with which we think we think.
-Ambrose Bierce
Logo Erasmus MC
Research - Psychiatry

Mission statement

Our mission is to innovate and optimise the diagnosis, treatment and prevention of severe mental health disorders in a medical context. The research conducted herein comprises applied, clinical and translational studies.
News


AFDELING PSYCHIATRIE ERASMUS MEDISCH CENTRUM 2023


Resultaten en highlights van ons onderzoek


Klik hier om het PDF document te openen.'A holistic approach to self-management in chronic kidney disease'


On July 3th, 2024, at 13:00, Denise Beck will defend her dissertation.


Location: In the Querido Hall at Erasmus MC.


This is a joint promotion with the Department of Internal Medicine.


The promoters are Prof. Bob Zietse and Prof. Jan van Busschbach. The co-promoters are Emma Massey and Mirjam Tielen.Onderzoek naar vrouwen rond menstruatie


Stichting PMDD en Astrid Kamperman hebben deze studie in nauwe samenwerking vorm gegeven.


Afgelopen dinsdag lanceerde de PERIOD. studie met een item op Hart van Nederland (Aflevering 72, vroege editie van 9 april, item start bij 4:48).


De PERIOD. studie richt zich op vrouwen met premenstruele stemmingsklachten. Het werd een ongekend succes, met meer dan 300 aanmeldingen binnen de eerste 24 uur. De overrompelende belangstelling geeft aan hoezeer dit onderwerp leeft onder vrouwen.


Het belangrijkste doel van deze studie is om goed inzicht te krijgen in de fenotypen en gevolgen van PMS (premenstrueel syndroom), PME (premenstruele exacerbatie) en PMDD (premenstrual dysphoric disorder). Daarnaast gaan de gegevens gebruikt worden om een gevalideerd Nederlandstalig screeningsinstrument voor PMDD te ontwikkelen.


In dit onderzoek zullen vrouwen gedurende drie menstruele cycli, dagelijks en in de folliculaire en luteale fase vragen beantwoorden over hun klachten en welzijn. Daarnaast zullen vragen gesteld worden over onder andere hun reproductieve geschiedenis, comorbide psychiatrische en somatische klachten, familiaire belasting, en zorggebruik.


De PERIOD. studie is een schoolboekjes-voorbeeld van Citizen Science: wetenschap waarbij er een evenredige inbreng is van betrokken burgers en wetenschappers. Stichting PMDD en Astrid Kamperman hebben deze studie in nauwe samenwerking vorm gegeven, en een groot deel van de uitvoering van de studie zal bij de vrijwilligers van de stichting liggen.


Ben je nieuwsgierig geworden of wil je misschien zelf meedoen, neem dan contact met het team via Period@erasmus.nl, of kijk op de website van de Stichting PMDD Nederland.'Hersenatlas voor psychiatrische symptomen'


Deze week is bekendgemaakt dat een NWO Zwaartekracht subsidie van 23 miljoen euro wordt toegekend aan het Institute for Chemical Neuroscience (iCNS).


Femke de Vrij, PI in het neurobiologische lab van onze afdeling, is betrokken bij deze subsidie als co-lead van een van de vijf work packages.


Dit project, wat 10 jaar duurt, wordt getrokken door Inge Huitinga van de Hersenbank in Amsterdam, samen met groepen uit Leiden, Groningen, Nijmegen en onze groep vanuit Erasmus MC.


Met het unieke materiaal van de Hersenbank wordt onderzoek gedaan naar de hersenen van psychiatrische patiënten om zo een 'hersenatlas' te ontwikkelen van psychiatrische symptomen. Dit moet de weg vrijmaken voor het verbeteren van de diagnose en behandeling van hersenaandoeningen. De stamcelmodellen en hersen-organoïden die Femke met haar lab ontwikkelde, vormen een belangrijk deel van dit onderzoek om de bevindingen in levende hersencellen te bestuderen.
This week, it was announced that an NWO Gravitation grant of 23 million euros was awarded to the Institute for Chemical Neuroscience (iCNS).


Femke de Vrij, PI in the neurobiology lab of our department, is involved in this grant as co-lead of one of the five work packages.


This project, which will last 10 years, is led by Inge Huitinga from the Hersenbank (Brain Bank) in Amsterdam, together with groups from Leiden, Groningen, Nijmegen and our group at Erasmus MC.


The Brain Bank's unique material is used to conduct research into the brains of psychiatric patients in order to develop a 'brain atlas' of psychiatric symptoms. This should pave the way for improving the diagnosis and treatment of brain disorders. The stem cell models and brain organoids that Femke developed with her lab are an important part of this project to validate findings in living human brain cells.Post-partum-depressie


Het krijgen van een kind wordt gezien als een blije levensgebeurtenis. Zo’n 10% van de vrouwen ondervindt echter een depressie post partum. Hoewel het klinische beeld van post-partumdepressie weinig verschilt van dat van een depressie in andere situaties, zijn er specifieke factoren die van invloed zijn op diagnostiek, behandeling en beloop van deze aandoening voor zowel de moeder als het kind.


- Bianca van Rij

Verpleegkundige in opleiding tot specialist GGZ, Erasmus MC Rotterdam

- Mirjam Timmermans

Verpleegkundig specialist GGZ, Erasmus MC Rotterdam

- Mijke Lambregtse-van den berg

Psychiater/kinder- en jeugdpsychiater, Erasmus MC Rotterdam

Een mooi artikel over post partumdepressie wat is gepubliceerd in Nurse Academy GGZ en Nurse Academy Ziekenhuiszorg.

Klik hier om het gehele artikel te lezen. (PDF document)

Seminar

Due to the summer holidays there’re no Wetenschapslunch Psychiatry meetings scheduled in July and August.

Seminars

The first meeting after the summer will take place on:

Monday, September 2nd, 2024
at 12 h

Title

...Presenter

Sabine Rosa

PI LECTURE