U bent hier: Home psych.nl  >  ESPRi  >  Agenda: Regio-overleg 4 december 2014

iBerry Study

iBerry staat voor ‘Interventions for Behavioral  and Emotional Risk Reduction in Youth’. Via de iBerry study willen we o.a. de volgende vragen beantwoorden:

iBerry Study Wat zorgt ervoor dat jongeren opgroeien tot gezonde jonge mensen?

iBerry Study Waarom ontwikkelt de ene jongere zich optimaal en de andere jongere niet?

iBerry Study Hoe kunnen we jongeren en ouders helpen wanneer de ontwikkeling niet optimaal verloopt?

De iBerry study zal de komende jaren de ontwikkeling volgen van 1350 jongeren en hun ouders. Het onderzoek begint als de jongere 12-15 jaar oud is en loopt tot in de jong volwassenheid.
Fase 1, de screeningsfase, van de iBerry study zal lopen van januari 2015 tot en met juli 2016. Fase 1 vindt plaats in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond. CJG Rijnmond gebruikt de Strength and Difficulties Questionnaire Youth (SDQ-Y) als screeningsvragenlijst ter vaststelling van gedrags- en emotionele problemen bij jongeren in de eerste klas van het middelbaar onderwijs. Aan de hand van de score op de SDQ-Y worden jongeren en hun ouders uitgenodigd voor deelname aan de iBerry study (fase 2).
Fase 2 van de iBerry study zal plaatsvinden op het iBerry onderzoekscentrum en zal starten vanaf mei 2015. In deze fase zal zullen biologische, psychologische en sociale markers van de jongeren en hun ouders zorgvuldig in kaart worden gebracht. Hierna zullen de jongeren en hun ouders om de twee jaar uitgenodigd worden op het onderzoekscentrum voor vervolgonderzoek.
Binnen de iBerry Study zal uiteindelijk ook onderzoek gedaan worden naar de effectiviteit van een brede gezinsinterventie. Dit zal plaatsvinden in fase 3 van de iBerry study.

Hoofdonderzoeker/Projectco÷rdinator: Mw. dr. S.J. Roza

Projectgroep:

  • Mw. dr. S.J. Roza
  • Mw. drs. S.F.L.M. van Jaarsveld
  • Prof.dr. W.J.G. Hoogendijk
  • Prof.dr. C.L. Mulder
  • Prof.dr. H. Tiemeier
  • Prof.dr. F.C. Verhulst

Website: The iBerry Study

Gelieerde partijen:

Antes BAVO Europoort GGz Breburg
GGZ Delftland GGZ WNB Yulius